Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : GALLE
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Taşınır ve taşınmaz malların, özellikle vakıf mallarının geliri anlamında hukuk terimi.
Kaynaklar :BİLMEN.IV.287;TA'RİFAT.108;AKKAMU'l-EVKAF.md.5;ML.IV.925;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama