Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : HABBÂZÎ
Şahıs Adı : Ebu Muhammed Celaleddin Ömer b. Muhammed b. Ömer el-Habbazi el-Hucendi [691 25 Zilhicce h. 1292 7 Aralık m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hanefî fakihi.
Kaynaklar :MLF.VII.315; ZİRİKLİ.V.224 (63);
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama