Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : HABÎB b. ABDÜLMELİK
Şahıs Adı : Habib b. Abdilmelik b. Ömer el-Kureşi el-Mervani [162 h. 778- 779 ? m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Endülüs Emevî Devleti'nin kurucusu I. Abdurrahman'ın kumandanlarından Tuleytula valisi.
Kaynaklar :EI.III.11-12; ZİRİKLİ.II.171;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama