Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : HABÎB el-ACEMÎ
Şahıs Adı : Ebu Muhammed Habib b. İsa b. Muhammed el-Acemi el-Farisi [130 h. 747- 748 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Basralı zâhid.
Kaynaklar :T.EVLİYA.97;HİLYE.VI.149;HÜCVİRİ.183.S.SAFVE.III.315;MÜNAVİ.I.100;ŞARANİ.1;A'LAMÜ'n-NÜBELA.VI.143-144;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama