Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : HABÎB b. MESLEME
Şahıs Adı : Ebu Abdirrahman Habib b. Mesleme el-Fihri el-Kureşi [42 h. 662 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Suriye ve Anadolu fetihlerine katılan sahâbî.
Kaynaklar :İA.V.9; EI.III.12; ZİRİKLİ.172-173; ML.V.481; Kam.İsl.II.32;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama