Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : HACCÂC b. ERTÂT
Şahıs Adı : Ebu Ertat Haccac b. Ertat b. Sevr en-Nehai [145 h. 762 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Basra ve Kûfe kadısı, muhaddis.
Kaynaklar :TEZKİRE.I.186-187; ZİRİKLİ.II.174; A'LAMÜ'n-NÜBELA.VII.68-75;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama