Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : IRÂKĪ, Zeynüddin
Şahıs Adı : Ebü'l-Fazl Zeynüddin Abdürrahim b. Hüseyin b. Abdirrahman el-Kürdi el-Mihrani el-Iraki [806 8 Şaban h. 1404 20 Şubat m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hadis âlimi ve hâfızı.
Kaynaklar :ZİRİKLİ IV 119 (III) 344-345; TEZKİRE.ZEYL.220-239; Kam.İsl.II.16-17; KARAMAN.TARİH.158;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama