Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : ISLÂHU’l-MANTIK
Şahıs Adı : Ebu Yusuf İbnü's-Sikkit Ya'kub b. İshak el-Huzistani [244 h. 858 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :İbnü's-Sikkît'in (ö. 244/858) kelimelerin farklı ve hatalı kullanımlarını ele aldığı lugata dair eseri.
Kaynaklar :SERKİS.120;ZEYDAN.II.136-7;KZ.I.108;TÜRASÜ'l-İNSANİYYE.VIII.1-18;Kam.İsl.I.125;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama