Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : IZTIB‘
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :İhramlı iken sağ omuzun açık bırakılması anlamında bir fıkıh terimi.
Kaynaklar :KİRA.303.373;MEVSUATÜ'l-FIKHİ'l-İSLAMİ.XIII.351-353;Ö.N.BİLMEN.b.İSL.İLMİHALİ.380;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama