Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : el-İBÂNE (Eş‘arî’nin)
Şahıs Adı : Ebü'l-Hasan İbn Ebi Bişr Ali b. İsmail b. İshak el-Eş'ari [324 h. 935- 936 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Ebü'l-Hasan el-Eş'arî'nin (ö. 324/935-36) kelâma dair eseri.
Kaynaklar :TECRİD.VI.12;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama