Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tefsir,
Madde Adı : İBDÂL
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Arap dilinde ve kıraatlerde bazı kelimelerdeki harf değişimlerini belirten terim.
Kaynaklar :EI.III.665; TA'RİFAT.2; FEHMİ.144; KALAY.216; İTKAN.I.249.278.III. 265; BURHAN.III.388-391; ISTILAHAT-ı İLMİYYE.Vr.56 Z.58 Z; ML.VI.153;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama