Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : İBN ABBÂD er-RUNDÎ
Şahıs Adı : Ebu Abdillah İbn Abbad Muhammed b. İbrahim b. Abdillah er-Rundi el-Malik en-Nefzi [792 h. 1390 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Gaysü'l-mevâhib adlı eseriyle tanınan Şâzelî şeyhi.
Kaynaklar :EI.III.670-671; İA.V/2.692; MLF.VIII.207; ZİRİKLİ.VI.190; ML.VI.155; TERACİM.I.92-3; MLF.Müst.581-2;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama