Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : İBN ABBÂD, Ebü’l-Kāsım
Şahıs Adı : Ebü'l-Kasım İbn Abbad el-Kadi Muhammed b. İsmail b. Muhammed el-Lahmi el-İşbili [433 29 C.evvel h. 1042 24 Ocak m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Abbâdî hânedanının kurucusu.
Kaynaklar :A'LAMÜ'n-NÜBELA.XVII.527-530; CEZVE.80-81; VEFEYAT.V.22-23; VAFİ.II. 212-214; ZİRİKLİ.VI.260-261;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama