Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : İBN ABDÜLBER en-NEMERÎ
Şahıs Adı : Ebu Ömer Cemaleddin İbn Abdilber Yusuf b. Abdillah b. Muhammed en-Nemeri el-Kurtubi el-Maliki [463 R.ahir h. 1071 Şubat m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Endülüslü muhaddis, münekkit, edip, tarihçi ve Mâlikî fakihi.
Kaynaklar :EI.III.674; ŞEZERAT.III.314-316; VEFEYAT.VII.66-72; TERACİM.I.93-96; ZİRİKLİ.IX.316-317 (VIII).240; GAL.I.453-454.S.I.628-629; GAS.I.287. 459.461; GALA.VI.260-264; TEZKİRE. III.1128-1132; DİBAC.357-359; Kam.İsl.I.95-96; A'LAMÜ'n-NÜBELA.XVIII. 153-163; KARAMAN.İct.195. Tarih.136; TERTİBÜ'l-MEDARİK.II.810;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama