Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : İBN ABDÜLBER es-SÜBKÎ
Şahıs Adı : Ebü'l-Beka İbn Abdilber Bahaeddin Muhammed b. Abdilber b. Yahya es-Sübki el-Mısri [777 13 R.ahir h. 1375 11 Eylül m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Şâfiî fakihi.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.VIII.55; Kam.İsl.V.95;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama