Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İlimler Tarihi,
Madde Adı : İBN ABDÜLHAK el-BAĞDÂDÎ
Şahıs Adı : Ebü'l-Fezail İbn Abdilhak Safiyyüddin Abdülmü'min b. Abdilhak el-Bağdadi el-Hanbeli [739 10 Safer h. 1338 28 Ağustos m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Coğrafya sözlüğü ile tanınan Hanbelî âlimi.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.IV.318 (170); SARTON.III/1.805-806; Kam.İsl.V.104;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama