Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : İBN ABDÜLHAK el-VÂSITÎ
Şahıs Adı : Ebu İshak İbn Abdilhak Burhaneddin İbrahim b. Ali b. Ahmed el-Vasıti [744 28 Zilhicce h. 1344 12 Mayıs m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hanefî fakihi ve muhaddis.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.I.45; MCA.IV.359;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama