Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : İBN ABDÜLMELİK
Şahıs Adı : Ebu Abdillah İbn Abdilmelik Muhammed b. Muhammed b. Abdilmelik el-Merraküşi el-Ensari el-Evsi [703 Muharrem sonu h. 1303 Eylül başı m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Mağrib ve Endülüs tarihçisi, edip ve şair.
Kaynaklar :EI.III.675; ZİRİKLİ.(VII).32;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama