Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Coğrafya,
Madde Adı : İBN ABDÜSSELÂM ed-DER‘Î
Şahıs Adı : Ebu Abdillah İbn Abdisselam İbn Nasır Muhammed b. Abdisselam b. Abdillah ed-Der'i en-Nasıri [1239 12 Safer h. 1823 18 Ekim m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Seyahatnâme sahibi Faslı âlim ve mutasavvıf.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.(VI).206; MLF.X.170; HAMED el-CASİR.EŞHERU RAHALATİ'l-HAC.35- 41;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama