Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : İBN ABDÜSSELÂM, İzzeddin
Şahıs Adı : İbn Abdisselam İzzeddin Sultanülulema Şeyhülislam Abdülaziz b. Abdisselam b. Ebi'l-Kasım es-Sülemi ed-Dımaşki [660 9 C.evvel h. 1262 1 Nisan m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Şâfiî fakihi.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.IV.144.(21);MLF.V.249;Kam.İsl.V.141.364.366;MUHADARA.I.139;SUBKİ.VIII.209;HÜSEYNİ.85;KARAMAN.TARİH.149;İCT.196;İTKAN.III.322;IV.18;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama