Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : İBN ABDÛN el-FİHRÎ
Şahıs Adı : Ebu Muhammed İbn Abdun Abdülmecid b. Abdillah b. Abdun el-Fihri el-Yabüri el-Kureşi [529 h. 1134 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Endülüslü vezir, kâtip ve şair.
Kaynaklar :EI.III.680; İA.V/2.693; GAL.I.320;S.I.480; ZEYDAN.III.30; SILE.II. 388; ZİRİKLİ (IV) 149; Kam.İsl.I.229; ML.IV.156;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama