Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : İBN ABDÛS el-KAYREVÂNÎ
Şahıs Adı : Ebu Abdillah İbn Abdus Muhammed b. İbrahim b. Abdillah el-Kayrevani el-Mağribi [260 h. 874 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Mâlikî fakihi.
Kaynaklar :EI.III.681;DİBAC.237;ZİRİKLİ.IV.183;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama