Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : İBN ÂBİDÎN, Ahmed b. Abdülganî
Şahıs Adı : İbn Abidin Ahmed b. Abdilgani b. Ömer ed-Dımaşki [1307 26 R.ahir h. 1889 20 Aralık m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hanefî âlimi.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.I.147; MLF.I.277;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama