Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : İBN ÂBİDÎN, Muhammed Emîn
Şahıs Adı : İbn Abidin Muhammed Emin b. Ömer b. Abdilaziz ed-Dımaşki [1252 21 R.ahir h. 1836 5 Ağustos m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Son dönem Hanefî fakihlerinin önde gelenlerinden.
Kaynaklar :EI.III.695; ZİRİKLİ.VI.267; Kam.İsl.I.5; TERACİM.I.90; KARAMAN.TARİH. 187;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama