Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : İBN ÂBİDÎNZÂDE
Şahıs Adı : İbn Abidinzade Alaeddin Efendi Muhammed b. Muhammed Emin b. Ömer Dımaşki Hüseyni [1306 11 Şevval h. 1889 10 Haziran m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hanefî fakihi İbn Âbidîn'in oğlu, Mecelle Cemiyeti üyesi.
Kaynaklar :EI.III.695;MLF.XI.193;KARAMAN.TARİH.198;Kam.İsl.I.6;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama