Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : İBN ACÎBE
Şahıs Adı : Ebü'l-Abbas İbn Acibe Ahmed b. Muhammed b. Mehdi el-Fasi el-Haseni eş-Şazeli [1224 7 Şevval h. 1809 15 Kasım m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Faslı âlim, müfessir, Şâzelî - Derkàvî şeyhi.
Kaynaklar :EI.III.697; ZİRİKLİ.I.234.(245); SERKİS.I.169;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama