Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : İBN ÂCURRÛM
Şahıs Adı : Ebu Abdillah İbn Acurrum Muhammed b. Muhammed b. Davud es-Sanhaci [723 20 Safer h. 1323 28 Şubat m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :el-Âcurrûmiyye adlı eseriyle tanınan Kuzey Afrikalı dil ve kıraat âlimi.
Kaynaklar :İA.IV.105.V/2.696-97;GAL.II.308.S.II.332;KZ.II.1796-98;KZZ.II.541-42;M.FİLİSTİNİYYE.IV.127;ZİRİKLİ.IV.193(Fakihi).VII.263;MLF.VIII.206;ZEYDAN.III.156;Kam.İsl.I.27;ML.VI.156;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama