Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : İBN ABDÜNNÛR
Şahıs Adı : Ebu Ca'fer İbn Abdinnur Ahmed b. Abdinnur b. Ahmed b. Raşid el-Maleki el-Maliki [702 27 R.ahir h. 1302 19 Aralık m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Arap dili ve kıraat âlimi. (1233 - 1302)
Kaynaklar :MLF.I.305; el-İHATA.I.196-202;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama