Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : İBN ÂBİDÎN, Ebü’l-Yüsr [bk. EBÜ’l-YÜSR ÂBİDÎN]
Şahıs Adı : Ebü'l-Yüsr İbn Abidin Muhammed b. Muhammed b. Ahmed b. Abdilgani el-Hüseyni ed-Dımaşki [1401 8 Receb h. 1981 12 Mayıs m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Suriye müftüsü, Hanefî âlimi.
Kaynaklar :Mv.AU XX 51-53; ZEYLÜ'l-A'LAM 198;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Madde EK CİLTTE yayımlanacaktır.
Ansiklopedide bir madde olarak yer almamaktadır. Ek ciltlerde veya yeni edisyonda yer alabileceği düşüncesiyle doküman dosyası oluşturulmuştur


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama