Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama

İlim Dalı : Musiki,
Madde Adı : ISFAHAN
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Türk mûsikisinde bir makam.
Kaynaklar :TMA.I.283; TA.XIX.469; ML.VI.125;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama