Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : JONES, Sir William
Şahıs Adı : Sir William Jones [1208 26 Ramazan h. 1794 27 Nisan m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Asiatic Society of Bengal'i kuran İngiliz şarkiyatçısı.(müsteşrik)
Kaynaklar :EBr.XIII.74-75; MEVSUA.129-131; MÜSTEŞRİKUN.II.47-48; ZİRİKLİ.IX.146;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama