Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tefsir,
Madde Adı : JEFFERY, Arthur
Şahıs Adı : Arthur Jeffery [1379 27 Muharrem h. 1959 2 Ağustos m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Amerikalı şarkiyatçı, Kur'an ilimleri uzmanı. (müsteşrik)
Kaynaklar :MÜSTEŞRİKUN.III.158-159;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama