Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : K‘B el-AHBÂR
Şahıs Adı : Ebu İshak Ka'b b. Mati' b. Heynu' (Heysü') el-Himyeri [32 h. 652- 653 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Benî İsrâil'e dair rivayetleriyle tanınan tâbiî.
Kaynaklar :İA.VI.2; EI.IV.316; MÜFESSİRUN.I.187-194; İBN SA'D.VII.445; MÜNAVİ.I. 152; İBNÜ'l-CEVZİ.IV.201; HİLYE.V.364; ŞA'RANİ.45; SEZGİN.I.304; TEZKİRE.I.52; SA'LEBİ.4; ZİRİKLİ.VI.85.(V) 228; ELMALILI.II.1383; DTA.I.66; ML.VI.731; Tİ.8.30.56.62.66.86.310;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama