Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : K‘B b. MÂLİK
Şahıs Adı : Ebu Abdillah Ka'b b. Malik b. Amr es-Selemi el-Hazreci el-Ensari [50 h. 670 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hz. Peygamber'in meşhur üç şairinden biri. (sahâbî)
Kaynaklar :İA.VI.4; EI.IV.315; ÜSD.IV.487-489; İSABE.III.302; KÖKSAL.IX.170.266; İBN HİŞAM.IV.162.175.181 III 88; ZEYDAN I 165; FERRUH.I.323; ZİRİKLİ VI.85;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama