Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : K‘B b. UCRE
Şahıs Adı : Ebu Muhammed (Ebu İshak Ebu Abdillah) Ka'b b. Ucre b. Ümeyye el-Ensari es-Salimi el-Belevi [52 h. 672 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hakkında fidye âyeti nâzil olan sahâbî.
Kaynaklar :ÜSD.IV.481-482; İSABE.III.297-298; ZİRİKLİ.IV.481.(V).227-228;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama