Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : K‘B b. ZÜHEYR
Şahıs Adı : Ebü'l-Mudarrab (Ebu Ukbe) Ka'b b. Züheyr b. Rebia (Ebi Sülma) el-Müzeni [24 h. 645 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Kasîdetü'l-bürde'siyle tanınan muhadram şair.
Kaynaklar :İA.VI.5; EI.IV.316; İBNÜ'l-ESİR.II.274; BİDAYE.IV.368-78; ÜSD.IV.475; İSABE.III.295; FERRUH.I.282; ZİRİKLİ.VI.81.(V).226; MLF.VIII.144; ML.VI.729; KÖKSAL.IX.42-51;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama