Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : K‘BÎ
Şahıs Adı : Ebü'l-Kasım Abdullah b. Ahmed b. Mahmud el-Ka'bi el-Belhi el-Bağdadi [319 1 Şaban h. 931 19 Ağustos m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Mu‘tezile âlimlerinden, Kâ‘biyye fırkasının reisi.
Kaynaklar :TARİFAT.124; T.MUTEZİLE.88; MİLEL.I.77; FARKLAR.15.159; GAS.II.407; GAL.S.I.619; ZİRİKLİ.IV.189; MLF.VI.31; EI.I.1002; İBN KUTLUBOĞA.31; FUN.219; KIF.II.1245;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama