Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : KABÎSA b. ZÜEYB
Şahıs Adı : Kabisa b. Züeyb b. Halhale el-Huzai el-Ka'bi es-Seluli [86 h. 705 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Muhaddis ve fakih, tâbiî.
Kaynaklar :A'LAMÜ'n-NÜBELA.IV.282-283; İBN SA'D.V.176; TEZKİRE.I.60; ZİRİKLİ.VI. 26;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama