Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : KĀBİSÎ
Şahıs Adı : Ebü'l-Hasan İbnü'l-Kabisi Ali b. Muhammed b. Halef el-Kabisi el-Meafiri el-Kayrevani [403 3 R.ahir h. 1012 22 Ekim m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Mâlikî fakihi ve eğitimci.
Kaynaklar :EI.IV.341; ALAMÜ'n-NÜBELA.XVII.158-162; DİBAC.199-201; ZİRİKLİ.V.145; MCA.VII.388; MLF.VII.194;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama