Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İlimler Tarihi,
Madde Adı : KABÎSÎ
Şahıs Adı : Ebü's-Sakr Abdülaziz b. Osman b. Ali el-Haşimi el-Kabisi [380 h. 990'dan sonra m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Matematik âlimi, astronom ve astrolog.
Kaynaklar :İA.VI.30; EI.IV.340; GAL.S.I.399; SUTER.60-61; ZİRİKLİ.IV.146;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama