Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : KABTEVRÎ
Şahıs Adı : Ebü'l-Kasım Halef b. Abdilaziz b. Muhammed el-Kabtevri el-Gafiki el-İşbili [704 h. 1304 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :
Kaynaklar :EI.IV.355-356; BUĞYE.I.555; NEFHU't-Tİb.II.595-596; DÜRERU'l-KAMİNE.II.85; DÜRRETU'l-HICAL.I.262; VAFİ.XIII. !!;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Ansiklopedide bir madde olarak yer almamaktadır. Ek ciltlerde veya yeni edisyonda yer alabileceği düşüncesiyle doküman dosyası oluşturulmuştur
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama