Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : LÂÇİN
Şahıs Adı : Hüsameddin el-Melikü'l-Mansur Laçin b. Abdillah el-Mansuri [698 11 R.ahir h. 1299 16 Ocak m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Memlük sultanı (1296-1299).
Kaynaklar :EI V 594-595; NÜCUM VIII 48-50 67 85-91 95 99 107-109;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama