Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : LAFZIYYE
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Kur'an lafızlarının ve bunları okumanın mahlûk olduğunu kabul edenlere verilen ad.
Kaynaklar :MAKALAT.602; ML.VII.768;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama