Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Düşüncesi ve Ahlak,
Madde Adı : LÂHÎCÎ, Abdürrezzâk b. Ali
Şahıs Adı : Feyyaz Abdürrezzak b. Ali b. Hüseyin el-Lahici el-Cilani [1072 h. 1661 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :İranlı filozof, kelâm âlimi ve şair.
Kaynaklar :A'YANÜ'ş-ŞİA.VII.470-471; EIR.I.154-157; UİA.XII.888-889; MLF.V.218; KZZ.II.59; HEDİYYE.I.567; EI.V.605;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama