Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : LÂHÎCÎ, Muhammed b. Yahyâ
Şahıs Adı : Şemseddin Muhammed b. Yahya b. Ali el-Lahici el-Cilani (Gilani) [912 h. 1506 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :İranlı mutasavvıf - şair.
Kaynaklar :EI.V.604-605; TEİ.IV.529-531;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama