Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti, TTM
Madde Adı : LAKAP
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Bir kimseye asıl adından ayrı olarak sonradan takılan ikinci ad; şeref pâyesi; halife ve sultanların hâkimiyet alâmeti.
Kaynaklar :EI.V.618-631; TA'RİFAT.129; KIF.II.1288; ALPASLAN.II.10 vd; HULASA 136; FETH.II.302.III.195.206; TEDRİB.II.289; İRŞADÜ's-SARİ.14; KARİ.241; BAİS.153.216; TARİFAT.83; ISTILAHLAR.95;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama