Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : LÂLEKÂÎ
Şahıs Adı : Ebü'l-Kasım (Ebü'l-Hüseyin) Hibetullah b. Hasan b. Mansur el-Lalekai et-Taberi er-Razi eş-Şafii [418 6 Ramazan h. 1027 10 Ekim m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hadis hâfızı, kelâm âlimi ve Şâfiî fakihi.
Kaynaklar :TEZKİRE.III.1083-1085; ZİRİKLİ.IX.57;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama