Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : L‘LÎZÂDE ABDÜLBÂKİ
Şahıs Adı : La'lizade Abdülbaki [1159 h. 1746 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Bayramî - Melâmî tarikatına mensup sûfî.
Kaynaklar :OM.I.159; İBA.I.21; EIR.I.104;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama