Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : MA MING-HSIN
Şahıs Adı : Ma Ming-hsin Muhammed Emin (maddede İbrahim Vikayetullah) [1195 1 R.ahir h. 1781 27 Mart m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Nakşibendiyye - Cehriyye tarikatının kurucusu Çinli âlim ve mutasavvıf.
Kaynaklar :EI.V.850-852;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama