Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : MÂCİŞÛN
Şahıs Adı : Ebu Abdillah el-Macişun Abdülaziz b. Abdillah b. Ebi Seleme (Meymun ?) et-Teymi el-Medeni [164 h. 780 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :
Kaynaklar :ALAMÜ'n-NÜBELA.VII.309-312; ZİRİKLİ (IV) 22;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Ansiklopedide bir madde olarak yer almamaktadır. Ek ciltlerde veya yeni edisyonda yer alabileceği düşüncesiyle doküman dosyası oluşturulmuştur
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama